Relationsterapi

Bildtolkning
Vill ni lära känna varandra på ett djupare plan? 

Har ni svårt att öppna er och kommunicera? 
Är ni beredda att gå till botten med era konflikter? 
Önskar ni växa tillsammans genom en rolig metod?
PARsonlig utveckling


Bildtolkning kan hjälpa alla vidare till nya insiktsfulla nivåer. 
Att få uttrycka sina känslor, tankar och behov genom att måla bilder är både spännande
och fascinerande vilket kan leda till en djup förståelse för varandra. 
Att tala med en oberoende part upplever många som befriande och kan lösa upp intrasslade knutar i en relation.
Även väl fungerande par kan gå i bildtolkning då det är mycket givande och välgörande att växa vidare hand i hand.


Relationsterapi med bildtolkning vänder sig inte bara till kärlekspartners
utan även till vänner, kollegor, syskon eller mellan barn och föräldrar.


Välkommen att lära känna dina nära och utvecklas tillsammans!
Kontakt

E-post: malin@bildtolkning.nu

Telefon: +46709828354

bildtolkning.nu

Malin Schultz

Verksam i Stockholm och Åre

Har F-skattsedel & Tystnadsplikt